E-ticarette Depolama Alanı Nasıl Verimli Kullanılır?

12.08.2021

E-ticarette Depolama Alanı Nasıl Verimli Kullanılır?

E-ticarette depolama alanının verimli kullanılması adına işletmeler tarafından birçok yöntem aranır ve formüller geliştirilmeye çalışılır. Depolama alanının en verimli kullanımı adına depo boyutu ne olursa olsun öncelikle işletmenin bu konuda teknolojiden yani, depo yönetim yazılımlarından destek alması gerekir. Depo yönetim yazılımları, deponun tüm alanına göre en verimli şekilde kullanımı için önerilerde bulunur ve planlamalar yapar. Bununla birlikte depolama alanı konusunda işletmenin de kendi planlarını oluşturması, iş modeline göre hareket etmesi, öncelikleri saptaması ve depo yönetimine yardımcı olacak birçok ekipmanı da edinmesi gerekir. Depolama alanının verimliliği adına sadece hacimsel olarak değil, maliyet ve işgücü gibi konularda da mutlaka çeşitli adımlar atmak gerekir.

İşletmelerin depolama alanlarında ilk olarak dikkat etmeleri gereken detay dikey boşlukların ne şekilde kullanılabileceğidir. E-ticaret depolarında yapılan en büyük yanlışlıklardan biri, dikey boşlukların ihmal edilmesidir. Söz konusu boşlukların, doğru raf sistemleriyle doldurulması durumunda işletmeler çok daha rahat bir şekilde hedefledikleri depolama alanı verimliliğini elde edebilirler. Depolamanın ciddi bir maliyet olduğu ve artık günümüzde e-ticaret işletmelerinin de fiziki mağazalarda satış yapmak yerine, satışlarını online mecralara depolar üzerinden sundukları bilinen bir gerçektir. Tüm bu detaylar, depolama alanının neden verimli kullanılması gerektiğinin ufak bir önbilgisini oluşturmaktadır. Peki, e-ticarette depolama verimliğinin artması ne gibi bir önem arz etmektedir?

E-ticarette Depolama Verimliliğinin Artması Neden Önemli?

E-ticaret işletmeleri için depolama alanının verimli kullanılmasının en büyük önemlerinden biri maliyettir. İşletmeler ellerinde bulundurdukları bir depoya, iş işleyişinin aksamaması ve siparişlerin zamanında müşterilere ulaştırılmasını aksatmayacak şekilde maksimum düzeyde ürün yüklemelidirler. Depolama alanının verimli kullanılmaması, haliyle direkt olarak daha fazla depolama alanı ihtiyacını oluşturacaktır ve bu durum da işletmelerin depolama konusunda ekstra bir alan açma gerekliliği ile karşı karşıya kalmalarına neden olacaktır. Halihazırdaki deponun maksimum verimlilikle kullanılması, yeni bir depolama biriminin açılmamasına ve bununla birlikte böyle bir maliyetin de tam anlamıyla ortadan kalkmasına yol açabilir.

E-ticarette depolama alanının verimliğinin önemi, aynı zamanda müşterilerle ilişkilerle de doğrudan bağlıdır. Depolama alanının iş işleyişine engel teşkil edecek birçok unsur barındırması, siparişe dönüş ve paketleme hızının çok ciddi ölçüde düşüş yaşamasına yol açacaktır. Depoda personelin ürüne ulaşmasındaki zorluk veya ürünü paketleme alanına ulaştırmasındaki zorluk, paketleme alanının yeterli konforu sağlamaması gibi birçok durum, siparişlerin sevkiyata hazır hale gelmesinin önüne geçecektir. Etkin bir e-ticaret operasyonunun ana unsurlarından biri olan hız unsuru da sağlanamayan depolama alanı verimliliği nedeniyle sekteye uğrayacak, bu durum da müşterilerle olan ilişkilere ve mağaza prestijine doğrudan olumsuz yansıyacaktır. Peki, bu denli önemli olan depolama alanının etkin bir şekilde kullanılması durumu, nasıl sağlanabilir? Depolama alanı nasıl daha verimli kullanılabilir?

E-ticarette Depolama Alanını Maksimum Verimliliğe Çıkaracak Öneriler

E-ticarette depolama alanının maksimum verimlilikle kullanılabilmesi adına işletmelerin kendi depolarına göre geliştirdikleri birçok sistem ve detay olabilir. Bununla birlikte hemen hemen tüm depolarda geçerli olan genel verimliliği arttıran unsurların da dikkate alınması gerekir. E-ticaret işletmelerinin depolama alanlarını en verimli şekilde kullanmalarına olanak sağlayan öneriler ise aşağıdaki gibidir:

Depo Yönetimi Yazılımları Kullanımı

Depo yönetim yazılımları sahip oldukları yetenekler sayesinde depo yönetimine dair işletmeler adına yol gösterici niteliği taşımaktadırlar. Depo yönetim yazılımlarının e-ticaret işletmeleri için kullanılmaları, aynı zamanda bütün bir çalışma sistemi doğrultusunda depo operasyonunun gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Siparişlerin gelmesiyle birlikte her aşama yazılımlar tarafından müşteriler tarafından takip edilebilir. Bu durum direkt olarak müşteri memnuniyetine doğrudan olumlu yansır. Depo elemanları siparişlere çok daha hızlı bir şekilde yanıt verebilir ve depo yönetim yazılımlarının yetenekleri sayesinde, binlerce ürün çeşidinin olduğu depolarda bile müşteri tarafından talep edilen ürünü çok kısa süre içerisinde bulabilirler. Depo yönetim yazılımları, e-ticaret işletmelerine çok ciddi bir hız sağlarken, aynı zamanda personel planlaması konusunda da doğru bir tercih yapmalarına yol açmakta ve işgücünü de böylelikle depo yönetiminde verimli bir şekilde kullandırmaktadır.

Depo yönetim yazılımları genel depo düzeninin sağlanmasının yanı sıra, personellerin ne gibi görevleri olduğunu da belirleyebilmektedir. Personel görevlerinin belirlenmesiyle birlikte hangi görevde, hangi personelin çok daha etkin bir çalışma göstereceğine kadar detayları belirlemekte, aynı zamanda tüm depo işleyişine dair raporlar sunmaktadır. Elde edilen raporlara göre depo yönetimine dair iyileştirmeler yapılmakta ve sürekli olarak yenilenen bir depo yönetim operasyonu elde edilebilmektedir. E-ticaret işletmelerinin müşteri memnuniyet, karlılık, verimlilik, maliyet tasarrufu ve daha birçok faktör nedeniyle depo yönetim yazılımlarını mutlaka tercih etmeleri önerilir.

Doğru Raf Sistemlerinin Tercih Edilmesi

Raf sistemlerinin tercihi oldukça önemli bir detaydır ve depolama alan verimi konusunda rolü son derece büyüktür. İç içe geçen raflar, standart raflar, endüstriyel raflar ve daha birçok raf türü, depolarda kullanılan raflardır. E-ticaret işletmelerinin hizmet verdikleri sektöre göre doğru raf sistemlerinin tercih etmeleri son derece önemlidir. Doğru raf sistemleriyle birlikte ürünlerin muhafaza edilmesi adına gerekli olan tüm ekipmanların da raflarla uyumlu bir şekilde seçilmesi gerekir. Doğru raf sistemleriyle birlikte, uzun ömürlü raf tercihi de depolama alanına olan verimli bir yatırım olarak tanımlanabilir.

Etiketleme veya Barkod Sistemlerinin Kullanılması

Etiketleme veya barkod sistemlerinin kullanımı genel anlamda depo yönetim yazılımlarıyla birlikte elde edilebilmektedir. Depolama alanında ürün arama hızının düşmesi veyahut ürün erişilebilirliğinin kolaylaştırılması etiketleme veya barkod sistemlerinin kullanılması son derece önemlidir. Bu sistemler sayesinde bir ürünün hangi bölgede, hangi rafta yer aldığı depo personelleri tarafından çok kolay bir şekilde tespit edilir. Ayrıca mal kabul işlemi sırasında bir ürünün nerede konumlandırılacağının kararı da söz konusu sistemler sayesinde çok kolay bir şekilde verilir. Haliyle bu durum bir ürünün yanlış bir alanı kaplaması ya da ürünün durmaması gereken bir yerde durarak, gereksiz alan işgali oluşturmasının da öne geçer.

Depo Ekipmanlarına Göre Depolama Alanı Tasarımı

E-ticaret işletmelerinin geneli küçük ve orta boyutlarda ürünler satmaktadır. Özellikle sevkiyat maliyetleri bu duruma sebep olan en büyük sebepler olarak bilinseler de bazı işletmelerin boyut ayırt etmeksizin ürün satışı gerçekleştirdiği görülebilir. Küçük ve orta ölçekli ürünlerin depoda taşınması kolay olabilir ancak büyük boyutlardaki her türlü ürünün forklift vb. araçlarla taşınması gerekecektir. Bu nedenle ürün boyutlarının dikkate alınarak depolama alanının tasarlanması son derece önemlidir. Küçük ve orta boyutlu ürünler için dar koridorlu ancak hareket kabiliyetini kısıtlamayan bir tasarım tercih edilebilirken, büyük boyutlu ürünlerin satışını yapan e-ticaret işletmelerinin koridor aralıklarını sahip oldukları depo ekipmanlarının hareket kabiliyetine göre gerçekleştirmeleri, çok daha verimli bir depolama alanı kullanımına neden olacaktır.

Sistematik Sıralama

Depoda yer alan her türlü ürünün sistematik bir şekilde sırlanması son derece önemlidir. Bu konuda nasıl bir sistem oluşturulacağı depo yönetim sistemleri ya da işletme tarafından belirlenebilir. Ürünlerin alfabetik sıralaması, kategori bazlı sırlanması, boyutlarına göre sıralanması ve daha birçok sistematik sıra ölçütü tercih edilebilir. Böylelikle ürünlerin doğru konumlandırılmasıyla birlikte çok daha erişilebilir hale gelmeleri söz konusu olur.

Depolama Ekipmanları Edinmek

Depolama ekipmanları, depolama alanının en verimli şekilde kullanımına olanak sağlayan unsurların başında gelirler. Depolama ekipmanları sayesinde ürünlerin doğru yerlere yerleştirilmesi, erişilebilir olmaları, takibi, hangi önceliğe göre yerleştirileceği gibi birçok detay kolaylıkla belirlenir. Depolama alanının en doğru şekilde kullanımını sağlayan bu ekipmanlar, aynı zamanda bu alanının kullanımını da kolaylaştırmaktadırlar.

Dikey Depolama Alanını Sonuna Kadar Kullanmak

E-ticaret depolama alanlarının verimli bir şekilde kullanımı konusunda yapılan en büyük yanlışlardan biri de depolama alanının dikey bir şekilde kullanımına özen göstermemektedir. Depolama alanının genel manada yatay kullanımı planlamalar içerisinde yer almaktadır. Bu durum da dikey kullanımın önemsizleşmesine ve dikey alanda bulunan boşlukların da depolama alanında yer almalarına karşın herhangi bir fayda sağlamamalarına yol açmaktadır.

Depolama alanının planı oluştururken veya depoda ürünlerin yerleşimi yapılırken, mutlak suretle yatay ve dikey alanların bir arada değerlendirilmesi gerekir. Dikey boşlukların olabildiğince kullanılması gereklidir ve hatta dikey boşlukların etkin bir şekilde kullanımı adına gerekli depolama ekipmanlarının da planlama içerisine dahil edilmesi gerekir. Böylelikle çok daha fazla alan kazanımı söz konusu olur ve depolama maliyeti düşer. Ek depolama biriminden edineceğiniz bir alanı, dikey alanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi durumunda da kazanmak mümkün olabilir.

Toplama ve Paketleme Alanına Doğru Miktarda Yer Ayırmak

Depolama alanının en önemli parçalarından biri toplama ve paketleme alanlarıdır. Bu alanların depo içerisinde olmaları, depolama alanına önemli ölçüde etki eder ancak depolama alanı dışında olması da yeni bir alan gerekliliğini ortaya çıkarır. Haliyle bu durum da işletmelerin bu konuda yeni bir maliyet kalemi edinmelerine yol açar. Ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmeleri adına gerekli olan toplama ve paketleme alanlarının depo içerisinde yer almaları, son derece önemli bir verimlilik gerekliliğidir.

Toplama ve paketleme alanlarının ise depo içerisinde doğru bir şekilde konumlandırılması, doğru bir şekilde boyutlandırılması ve erişilebilirlik düzeylerinin yüksek olması, işletmelerin depolama alanı verimliliği elde etme isteklerinin gerçekleşmesi adına önemli bir gerekliliktir. Depolama alanı için en büyük ne de yetersiz sayılabilecek kadar bir yer ayırın. Tam olarak iş hacminize göre ve e-ticaretteki genel sipariş ortalamanıza uygun bir şekilde bir alan ayırarak, en optimum seviyede depolama alanınızı bu iş için ayırın.

Depo ile İlgili Sorunların Tespitinin Yapılması

Depo ile ilgili sorunların gerek depo yönetim yazılımları gerek personel geribildirimleri gerekse kendi gözlemleriniz neticesinde tespit etmelisiniz. Tespit edilen sorunların çözümü adına geliştirilen her türlü yol, depolama alanının sorununu çözerken aynı zamanda verimlilik oranının da artmasına yol açacaktır. Depo sorunlarının tespiti yapılırken, sorunların depolama alanına ilişkin olanları üzerinde durmak, depolama alanını verimliliği konusunda dikkat edilmesi gereken noktadır. Depo ile ilgili sorunları tespiti sırasında, depoda sürekliliği olan ürünlerin aslında en büyük sorunlar olduğu da fark edilmelidir. Eğer bir ürünün depoda akış hızı yok veya çok düşükse o ürünün depodan uzaklaştırılması ve yerine farklı, akışı daha yüksek olan bir ürün yerleştirilmesi son derece önemlidir. Depolama alanı böylelikle çok daha verimli ve çok daha etkin kullanılır.

Akışa Göre Ürün Konumlandırılması

Sanal mağazalarınızda popüler olan bazı ürünler vardır ve bu ürünlerin hangi dönemde olursa olsun en çok satan ürünleriniz olduğu bilinir. Bu tarz ürünlerin depolama alanında konumlandırılması konusunda yanlış tercihler yapmak, depolama alanının verimliliğini düşürecektir. Ayrıca büyük bir hız kaybına neden olacaktır. Popüler ürünlerin depoda en arka ya da ulaşılması en zor olan bölgelerde saklanması son derece yanlıştır. Bu tarz ürünlerin mutlak suretle depolama alanında, paketleme ve toplama bölgelerine en yakın yerde konumlandırılması gerekir. Böylelikle depolama alanının en verimli şekilde kullanımı sağlanmış olur.

Ağır Ürünlerin Zemine Yakın Hafif Ürünlerin Yukarıda Depolanması

Depolama alanının hem çok daha verimli kullanımı hem de çok daha güvenli kullanımı adına ağır ürünlerin zemine yakın bir noktada konumlandırılması son derece büyük önem taşır. Ağır ürünlerin yüksek bölgelerde depolanması, çok büyük güvenlik açıklarının oluşmasına yol açacaktır. Bu ürünlerin düşmesi veya devrilmesi gibi durumlarda personeller yaralanmaları ortaya çıkabilir. Ayrıca ürünün alacağı hasarın oranı da giderek artar. Ağır ürünlerin zemine yakın yerlerde konumlandırılması erişilebilirliği arttırdığı gibi yönetilebilmesini de kolaylaştırır. Ağır ürünler zemine yakın olmaları durumunda çok doğru konumlarda muhafaza edilir ve gereksiz depolama alanı kaplamasının da önüne geçilir.

Dönemsel Verilere Dayalı Depolama Alanı Planlaması

Bazı ürün kategorilerinin ya da direkt olarak ürünlerin çeşitli dönemlerde çok ciddi satış rakamlarına ulaşmaları gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu tür dönemlerde gelen yoğun siparişlere karşın hızlı cevap vermek ve siparişleri zamanında müşterilere ulaştırmak zorlaşabilir. Siparişlerin hızlı bir şekilde sevkiyata hazır hale getirilip, kargoya iletilmesi adına ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, bu dönemlerin önceden tespit edilip ya da birden gelen dönemsel siparişlere göre aniden aksiyon alıp, dönemsel etkinliği yüksek olan ürünlerin depoda, paketleme ve depolama alanlarına en yakın şekilde konumlandırmaktır. Böylelikle ürünlerin depolama alanında en doğru yerde tutulmaları, siparişlere çok daha hızlı hazırlanmaları ve sevkiyat döneminde herhangi bir problemin yaşanmaması söz konusu olabilir.