Tedarikçiler ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tedarikçiler ile Çalışırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İşletmeler yer aldıkları sektörde ürün veya hizmetlerini arz edebilmek adına çeşitli tedarikçilere ihtiyaç duyarlar. Yeni işletmeler tedarikçi seçimi konusunda en doğru kararı vermek zorundadırlar ve halihazırda tedarikçileri olan işletmelerin ise tedarikçilerle olan ilişkilerinin her noktasında en sağlıklı şekilde ilişkilerini sürdürmek gibi zorunlukları vardır. Tedarik zincirinin en önemli halkalarından biri olan tedarikçilerin, her detay veya her faktör düşünülerek seçilmesi, işletmelerinin sürdürülebilir olmalarının ve kusursuz hizmet verebilmelerinin en temel gerekliliklerinden biri olarak bilinir. Tüm bunların yanı sıra tedarikçilerle çalışırken ya da tedarikçi seçimi yaparken, tek bir unsur üzerinden hareket etmek son derece yanlıştır. Tedarikçi seçiminin ya da tedarikçi ilişkilerinin en iyi şekilde yönetilebilmesi adına çok yönlü bir değerlendirme şarttır.

İşletmenin iş modeli, çalışma anlayışı, üretim yaptığı sektör, müşteri kitlesi ve daha birçok detayı hesap ederek bir tedarikçi edinmesi gerekir. Seçim yaparken tek yönlü düşünmekten ve sürekli olarak pozitif düşünmekten ziyade, direkt olarak çok yönlü, bol senaryolu ve en kötü senaryoların ön planda olduğu durumların da göz önünde bulundurulmasıyla birlikte seçimin yapılması, tedarikçi bakımından doğru karar verebilme ihtimalini arttıracaktır. İşletmelerin tedarikçi seçimi yaparken göz önünde bulundurmaları gereken özellikler, doğru tedarikçilerin bulunması, seçimi, tedarikçilerle olan ilişkiler, sözleşmeler, devam eden ilişkilerin optimum şekilde yönetilmesi ve tedarikçilerle olan yol ayrımları gibi birçok nokta, tedarikçiler ile çalışırken dikkat edilmesi gereken noktalar olarak ifade edilebilir.

İşletmelerin Tedarikçilerde Aramaları Gereken Özellikler

İşletmelerin halihazırda çalıştıkları tedarikçileri kontrol ederken ya da artık tedarikçi değişikliğine gitmek istemeleri durumunda veya yeni işletmelerin tedarikçi seçimi yaparken dikkat etmeleri gereken birçok nokta vardır. Bu noktalar, doğru tedarikçi seçimi yapılmasına olanak sağladığı gibi aynı zamanda halihazırda çalışılan tedarikçinin de doğru bir seçim olup olmadığının da kontrol edilebilir olmasına olanak sağlayan noktalardır. Ufak çaplı yapılan sorgulamalar neticesinde bir tedarikçinin ne ölçüde güvenilir olup olmadığı çok net bir şekilde anlaşılabilirken, çalışma sistemlerine göz atılıp, işletmenizin esnek taleplerini karşılayıp karşılamayacağı gibi bir konuda da bilgi sahibi olunabilir. İşletmelerin tedarikçilerde aramaları gereken özellikler genel manada aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Güvenilir ve Kaliteli Bir Hizmet Anlayışının Olması

Kalite ise tedarikçinizin size vermiş olduğu hizmetlerdeki dikkat edilmesi gereken bir başka unsur olmalıdır. Üretim sürecinde hammaddenizin kalitesi, ürünlerinizin piyasadaki fiyatlarıyla bağlantılı olması gibi bir durum söz konusudur. Kaliteli bir üretim istiyorsanız, kaliteli hammadde sağlayan bir tedarikçi bulmanız gerekmektedir. Öte yandan hammadde kalitesinin değişken olmaması ve sabit bir çizgi de olması da büyük önem taşımaktadır. Hammadde nedeniyle yaşanan kalite problemlerinde müşterileriniz tedarikçilerinizle değil, direkt olarak sizinle muhatap olacaklardır. Bu durum da işletmenizin müşteri ağına olumsuz bir şekilde yansıyacaktır.

Esnek ve Hızlı Çalışabilmesi

Zaman zaman işletmenizin üretim konusunda standart çizgisinin üstüne çıkması gerekebilir. Öte yandan müşteri taleplerinizin aniden hammadde ihtiyacını doğurması da söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda çalışılan tedarikçilerin, esnek taleplerinizi karşılayabilmesi çok önemlidir. Öte yandan taleplerinizin karşılanma süresi de önem taşıyan bir başka noktadır. Haliyle tedarikçilerinizle olan ilişkilerde ya da tedarikçi seçimlerinde, esnek ve hızlı çalışabilen tedarikçileri daha öncelikli hale getirmek gerekebilir.

Fiyat/Performans Ölçütüne Uyması

En pahalı hammadde sağlayan tedarikçi en iyi ürünü size temin edecek bir diye bir kaide yokken, en ucuz hammadde sağlayan tedarikçinin de üretim konusunda işletmenize en yüksek karlılığı sağlayacağı gibi bir kaidenin ortada olmadığının bilincinde olunmalıdır. Tedarikçilerden alacağınız fiyatlarda; maliyet, güvenilirlik, kalite ve hizmet gibi unsurları göz önünde bulundurarak, bir denge oluşturmalı ve iyi bir değerlendirme yaparak en optimum kararı vermelisiniz.

İletişim Becerilerinin Yüksek Olması

Tedarikçilerinizle istediğiniz an iletişim kurabiliyor olmanız, hammadde dışında tedarikçilerinizden alabileceğiniz en güzel hizmetlerden biridir. Tedarikçilerinizin her koşulda size cevap vermesi son derece önemlidir. Çeşitli problemler yaşanıyor ya da yaşanabilecek olsa bile size bu konuda uyarılar verip, kriz yönetiminizi kolaylaştırması işletmeniz için önemli bir diğer gereklilik olacaktır. Üretim planlamalarınızı çok daha doğru bir şekilde yapmanız söz konusu iken, aynı zamanda tedarikçilerle olan güven bağınızın sağlam temeller üzerine oturtulabilmesi adına iletişim becerilerindeki hassasiyet kilit bir nokta olarak tanımlanabilir.

Finansal Anlamda Güven Vermesi

Tedarikçilerinizin finansal anlamda ya da finansal geçmişleri bakımından güvenilir olmaları sanılandan çok daha önem taşıyan bir konudur. Birçok işletme bu detayı tedarikçi seçimi konusunda atlıyor olsa da finansal anlamda güvenilir olan bir tedarikçinin uzun vadeli planlamalar için uygun olması gibi bir durum söz konusudur. Mutlaka tedarikçilerinizle ilgili kredi risk raporu vb. raporları incelemeli, finansal anlamda güvenilirliğini kanıtlamış olan tedarikçileri ön planda tutmalısınız. Tedarikçinizin bir anda finansal sebeplerden ötürü hizmetlerini sürdürememesi, tekrar tedarikçi bulma sürecine girmenize ve bu noktada da işlerinizin kısa vadeli olarak durmasına yol açacaktır.

Konum

Tedarikçilerle olan hammadde trafiğinizin en iyi şekilde yönetimi açısından konum önem taşıyan bir detay olarak tanımlanabilir. Tedarikçilerinizin mutlaka size yakın olması gerekir ve bu detay aynı zamanda hız faktörünü de devreye sokacaktır. Öte yandan konum bakımından işletmenize ya da üretim alanınıza yakın olan tedarikçiler, çok daha ulaşılabilir bir seviyede yer alacaklardır. Konum avantajının sadece yerel anlamda değil, ulusal anlamda ve hatta uluslararası alanda da birçok nokta bazında ön planda tutulması gerekebilir.

Deneyim ve Potansiyel

Tedarikçi seçimi konusunda, seçilecek olan tedarikçinin sektörde ya da üretim faaliyetlerinizdeki deneyimi de mutlaka değerlendirme kapsamına alınması gereken bir detaydır. Deneyimli bir tedarikçi, çeşitli detayların ya da çeşitli ortaklıkların daha şekillenmesine gerek kalmadan, çoğu konuda önceden fikir sahibi olacaktır. Böylelikle tedarik zincirinize de çok çabuk bir şekilde adapte olacaktır. Deneyimli tedarikçilerle oluşan ilişkilerin çok daha hızlı bir şekilde kuvvetli bir bağ çerçevesinde birleşmesi söz konusu olabilmektedir.

Bazı tedarikçilerin ise bulunduğunuz sektörde ya da üretim alanınızda deneyimi olmasa dahi, yeterli potansiyeli olabilir. Deneyimin yetersiz olduğu noktalarda da mutlaka tedarikçinin çalışma prensibi ve iş modeli dikkate alınarak, nasıl bir potansiyelinin olduğu konusu üzerinde durulmalıdır.

İşletmenin Doğru Tedarikçileri Bulması ve Seçimi

İşletmelerin tedarikçiler konusunda en çok sorun yaşadıkları ya da tıkandıkları noktalardan biri de tedarikçilerin keşfidir. Tedarikçiler keşfedildikten sonra da nasıl seçim yapılacağı konusu da çeşitli kafa karışıklıklarına yol açabilir. İşletmelerin tedarikçi bulma konusunda çeşitli kanallara yoğunlaşması gerekmektedir. Bu kanallara yoğunlaşılması, göz atılması ya da bu kanallarda araştırma yapılması durumunda, en azından o sektörün en bilindik ya da en tanınan tedarikçilerine ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte bu kanallarda isim yapılması durumunda da tedarikçilerin doğrudan işletmelerle iletişime geçmeleri de söz konusu olabilir. İşletmelerin tedarikçilere ulaşabilecekleri çeşitli kanal ya da seçeneklerin şunlar oldukları da söylenebilir:

 • İşletme sahiplerinin ya da yöneticilerinin arkadaş çevreleri veya iş ortamı vasıtasıyla kurulan ilişkilerden alınan tedarikçi önerileri,
 • Tedarikçi dizinleri ya da sektöre dair herkese açık tedarikçi veri tabanları,
 • Sektöre dair birlikler, gruplar ya da ticaret toplulukları,
 • İş danışmanları,
 • Sektöre dair sergi ya da fuarlar,
 • Sektöre dair basın organları,

Yeni işletmelerin tedarikçi bulma konusunda ya da halihazırda sektörde bulunan işletmelerin, tedarikçi değişimi yapmak istemeleri durumunda yukarıda yer alan seçenekleri diledikleri gibi kullanabilmeleri söz konusudur.

Belirtilen kanallar vasıtasıyla ulaşılan tedarikçilerin mutlaka bir listesi oluşturulmalı ve bu liste üzerinden tedarikçilerin kapsamlı değerlendirmeleri yapıldıktan sonra doğru tedarikçi seçimi yapılmalıdır. Bir önceki başlıkta; işletmelerin tedarikçilerde aramaları gereken özellikler arasından her noktaya özgü bir değerlendirme yapılıp, işletme için en verimli olacağı düşünülen tedarikçinin seçimi yapılmalıdır. Ayrıca mutlak suretle bir adet de yedek tedarikçi seçimi yapıp, tedarikçilerle olan anlaşmalar ya da sözleşmeler aşamasına geçilmelidir. Tedarikçi seçimi konusunda aceleci ya da yüzeysel bir yaklaşımdan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Tedarikçilerle Görüşmeler

Tedarikçilerle yapılan görüşmelerde, artık seçmiş olduğunuz tedarikçilerle iş şartları ve planları üzerinde durulmalıdır. Pazarlık aşaması başladığında, işletmenizin öncelikleri mutlaka ön planda tutulmalıdır. Pazarlık sırasında kesin olarak talep ettikleriniz ve vazgeçebileceğiniz prensipleriniz olarak iki farklı prensip sınırlaması yapılması, pazarlığın çok daha net bir şekilde ilerlemesine yol açacaktır. Görüşmeler devam ederken; fiyat, zamanında teslimat, ödeme koşulları, sevkiyat seçenekleri vb. birçok unsuru göz önünde bulundurarak görüşmeler sürdürülmelidir. Net kararlar ile yapılmayan görüşmelerin işletmenin çok fazla taviz vermesine yol açması söz konusu olabilir. Görüşmenin iki taraflı olarak ilerlemesi çok önemlidir ve görüşmeler sırasında tek taraf olduğunuz düşünülmemelidir. Şartlara dair memnun olduğunuz ve memnun olmadığınız noktaları belirledikten sonra, aynısını tedarikçinin yapması talep edilmelidir.

Tedarikçilerle yapılan görüşmelerde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise fiyatın düşük olmasının altındaki sebeplerdir. Tedarikçinizle görüşme yapmadan önce mutlaka diğer tedarikçilerden ya da bu sektörde yer alan diğer bağlantılarınızdan fiyat almaya çalışmalısınız. Tedarikçiden aşırı derecede düşük fiyat aldıysanız, mutlaka bunun arkasını sorgulamalısınız. Malın kalitesi mi düşük? Satış sonrası hizmet var mı? Tedarikçi bu alışverişten sonra malının arkasında duracak mı? Verilen fiyat ile malların değeri birbirini tutuyor mu? Gibi birçok sorunun, verilen anormal derecede düşük fiyatlarda sorulması son derece önemlidir.

Fiyat pazarlıkları sırasında, almış olduğunuz fiyatın beklentilerinizi karşılamamasıyla birlikte, bu fiyata dair ekstra hizmetler de gözünüze çarpabilir. Bu ekstra hizmetleri çıkardıktan sonra tekrar fiyat görüşmesi yapılıp, fiyatın daha da çok düşmesi talep edilebilir. Bununla birlikte iş hacminizin çok yüksek olması durumunda bunu tedarikçiye kanıtlayıp, ürün sayısı ya da miktarı arttığı için çok daha fazla indirim talep edebilirsiniz.

Son olarak; tedarikçilerle olan görüşmelerde piyasaya fiyatına yakın bir fiyatta anlaşmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde tedarikçinin mal kalitesi, hizmet kalitesi ve daha birçok detay eşliğinde çeşitli şartlardan vazgeçip, üretmiş olduğunuz ürün ya da hizmetin de doğrudan kalitesinin düşmesine olanak sağlayabilir. Bu nedenle hem tedarikçi için hem de işletmeniz için tatminkar bir fiyatta anlaşmanız son derece önemlidir.

Tedarikçilerle Hizmet Anlaşmaları Yapmak

Tedarikçilerle yapılan anlaşmalarda sadece ürün veya hizmetlerin şartları konusunda anlaşma yapmak yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda tedarikçilerden alınan hizmetlerin, seviye bakımından da anlaşmasını yapmak ve bu konuda resmi bir şekilde hareket etmek son derece önemlidir. Tedarikçilerin işletmenize vermiş oldukları hizmetin ya da ürünlerin gerek kalite gerekse özen bakımından her zaman için aynı seviyede olması, aynı zamanda işletmenizin de müşterilerine sürekli olarak aynı kalitede ve özende arz sağlamasına olanak sağlar. Bu nedenle tedarikçilerle hizmet seviyesi, kalite sürekliliği ve özeni konusunda bir anlaşma yapma gerekliliği ortaya çıkar.

Hizmet kalitesine ya da seviyesinde dair yapılan sözleşmelerde, çeşitli bölümle ve maddelerle satıcının yükümlülükleri belirlenmelidir. Öte yandan işletmenize dair özel maddelerin de eklenmesi mümkün olabilir ve eklenen maddelerin değerlendirmesi de mutlaka satıcıyla birlikte yapılmalı ya da tedarikçinin bu sözleşmeyi onaylaması, uyması konularında baskı yapılmamalıdır. Tedarikçinin şartları kabul etmiyor olması durumunda da alternatif seçeneklere göz atılmalıdır. Temel olarak sözleşme içeriğinde ise şu unsurlara dair maddeler ya da bölümler yer alabilir:

 • Tedarikçinin sağlayacağı hizmet,
 • Tedarikçiden alınacak olan hizmetin belirli standartları,
 • Teslimata dair tedarikçinin uyması gereken zaman çizelgesi,
 • Tedarikçinin, işletmenizin müşteri memnuniyeti özelindeki sorumlulukları,
 • Yasal ve düzenleyici olarak nitelendirilebilecek uyumluluk hükümleri,
 • Tedarikçilerin vermiş oldukları hizmetlerin denetlenmesi ve raporlanmasına dair mekanizmalar,
 • Ödeme süreçleri,
 • Anlaşmazlıkların çözümlerine dair yaklaşımlar,
 • Tedarikçilerle aranızdaki gizlilik ve kişisel verilerin korunması yükümlülükleri,
 • Tedarikçilerinizle iş sürecinizi sonlandırmanız durumunda iki tarafın da izlemesi gereken adımlar,

Gibi yukarıda yer alan birçok detayın tedarikçilerinizle olan sözleşmeleriniz içerisinde bölüm veya maddeler olarak yer alması söz konusu olabilir. Öte yandan yukarıda yer alan her detayın sözleşmede olması gibi bir gereklilik de yoktur. İster yukarıda yer alan maddelerden bazılarını kullanabilir isterseniz de iş modelinize ve tedarikçinize göre farklı maddeler de sözleşme içerisinde bulundurabilirsiniz. Tedarikçileriniz yapmış olduğunuz bu tarz sözleşmelerde en çok, kalite ve verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi gibi unsurlar etrafında yoğunlaşmalısınız. İşletmenizin arz ettiği ürün ya da hizmetlerin gerek zaman gerekse kalite bakımından mutlaka sabit bir çizgisinin olması son derece büyük bir gerekliliktir. Yapılan tedarikçi sözleşmeleri neticesinde de bu sürekliliğin sağlanması mümkün olabilir.

Tedarikçilerle Kurulan İlişkileri En İyi Şekilde Yönetmek ve İyi İlişkiler Kurmak

Tedarikçilerle olan iyi ikili ilişkiler, işletmenizin tedarikçi bazında kredisi olmasına veya bir diğer deyişle esnek talepler karşısında olabildiğince en iyi cevaplar almasına yol açabilir. Bu nedenle tedarikçilerle iyi ilişkiler kurulmalı ve kurulan ilişkilerin de en iyi şekilde sürdürülmesi işletmeniz için büyük önem taşımalıdır. Kurulan ilişkilerin ideal seviyede kalarak ne iletişim problemleri yaşanmalı ne de aşırı samimiyet nedeniyle iş kalitesinde veya hizmetlerin sürekliliğinde aksamalar olmamalıdır. Tedarikçilerle kurulan ikili ilişkilerde mutlaka özen gösterilmesi ve dikkat edilmesi gereken noktalar ise aşağıdaki gibi olabilmelidir:

 • Tedarikçi firmada muhatap olduğunuz bireylerle mutlak yüz yüze görüşmeler sağlamalısınız. Aynı zamanda tedarikçi firmanın çalışma ortamını ziyaret ederek, iş prensiplerini yakından incelemelisiniz. Böylelikle tedarikçinizin işinize sağlayabileceği katkıları çok daha iyi bir şekilde analiz etmeniz söz konusu olabilir.
 • İletişimin sürekliliği son derece önemlidir ve stratejik değişikliklere gittiğiniz zaman tedarikçilerinizin de bu değişikliklere olan yanıtı, sürekli iletişim sayesinde çok daha kısa sürede gelecektir. Haliyle değişiklikler karşısındaki adaptasyon süreci çok kısa olacaktır.
 • Tedarikçinizin işletme olarak ne gibi geliştirme ve genişleme planlarının olduğunu mutlaka öğrenmelisiniz. Bu konudaki hedeflerinin işletmenize ne gibi faydalar sağlayacağını önceden görebilir ve planlamalarınızı da bu detaylara göre şekillendirebilirsiniz.
 • Sipariş vermeniz gerektiği anda sipariş vermelisiniz. Geç sipariş verip, teslimat tarihini de en aza indirmek pek mümkün olmayabilir. Bunun nedeni ise tedarikçinizin diğer müşterileri ve teslimatları olabilir. Haliyle zamanında verilen siparişle, zamanında teslimat almanız söz konusu olacaktır. Öte yandan ödemeler konusunda da hassas davranarak, tedarikçinizin motivasyonunu arttırmayı da ihmal etmemelisiniz.
 • Satın alma, stok kontrolü ve ödeme sistemleri konusunda etkin sistemler üzerinden çalıştığınızdan emin olmalısınız.
 • Tedarikçilerle ilişkilerinizi iyi tutmanız ve yönetmeniz, aynı zamanda dönemsel olarak düzenlenen ya da aniden gelişen kampanyalardan da ilk olarak haberdar olmanız anlamına gelir. Bu durumun da rekabet ortamı içerisinde size çok büyü katkıları olacaktır. Haliyle bu detayı da göz önünde bulundurarak, daima optimum seviyede tedarikçilerle olan ilişkilerinizi yönetmelisiniz.
 • İşinizdeki hassasiyeti ve önemi, tedarikçilerinize de doğru bir şekilde aktarmalısınız. Böylelikle tedarikçilerinizin size olan hizmetlerinde ya da gönderdikleri üründe, aynı özen ve hassasiyeti göstermeleri söz konusu olacaktır.

Tüm bunların yanı sıra tedarikçilerle olan ilişkilerde sadece sabit noktalara yönelmemek de son derece önemlidir. Birden çok tedarikçi ile ilişki içerisinde olmak ya da onları takip ediyor olmak, zaman zaman çok şaşıracağınız fırsatlarla karşı karşıya kalmanıza da yol açabilir. Haliyle ana tedarikçilerden ziyade, yan tedarikçilerle olan ilişkilerin de iyi bir seviyede olması gereklidir.

Tedarikçilerle Sözleşmelerin Sonlandırılması

İşletmelerin zaman zaman birçok nedenden ötürü çalışmış oldukları tedarikçilerle ilişkilerinin kesilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. İş hayatının gerekliliklerinden biri olan bu tarz durumlarda, direkt olarak bağların koparılması son derece yanlıştır. Çalışmış olduğunuz tedarikçi işini iyi yapmıyor olabilir ve bu durum da işletmenizin hizmetlerine yansıyor olabilir. Bununla birlikte fiyat ve güven unsurlarının çok daha iyi bir seviyede olduğu farklı bir tedarikçi de keşfetmiş olabilirsiniz. Bu tarz unsurlara benzer sebeplerden dolayı halihazırda çalışmış olduğunuz tedarikçilerle olan ilişkilerinizin sonlanması gerekliliği ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda ilk olarak dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri işletmeniz ve tedarikçiler arasındaki sözleşmeler olmalıdır. Sözleşmelerin fesih maddelerine dikkat edilmeden ya da bu maddelerin göz önünde bulundurulmamasıyla birlikte fesih edilen sözleşmeler doğrudan işletmenin zararına olacak adımların atılmasına yol açabilir.

Tedarikçilerle sözleşmelerin sonlandırılması konusunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, sözleşme feshi sonucunda herhangi bir ceza ödemeniz ya da herhangi bir cezaya katlanma gerekliliğinizin olup olmadığıdır. Bu nedenle iş sonlandırma sözleşmelerinde mutlaka iyi bir çıkış maddesinin olması ve katlanılacak cezanın da minimum düzeyde bulunması oldukça önemlidir. Aksi takdirde işletmenizin çalıştığınız tedarikçiye bir nevi kilitlenmiş olduğu yorumunu yapmak doğru olacaktır. Nitekim bu tarz kilitlenme durumlarında da kesinlikle uzak durmak gerekir.

Tedarikçilerle iş akdinin sonlandırılması durumunda finansal engellerin bir şekilde hallolması sonucunda, diğer oluşabilecek potansiyel sorunlara da odaklanmak gerekir. Yeni bir tedarikçi yeni bir adaptasyon süreci anlamına gelir. Bu adaptasyon süreci hem işletmeniz hem de tedarikçi için geçerlidir. Haliyle tedarikçinin sağladığı ya da sağlayacağı her türlü hizmeti, çok açık bir şekilde beyan etmesi gerekir. Böylelikle oluşabilecek adaptasyon problemlerinin de önceden tespit edilerek, çözüm geliştirilmesi mümkün olacaktır. Aksi takdirde adaptasyon sürecinde ya da iş sürecinde ortaya çıkan problemler, bu sürecin çok daha uzamasına ve içinden çıkılmaz bir hal almasına yol açacaktır.

İlişkilerinizi koparacağınız tedarikçilerle, ilişkilerinizi koparsanız dahi iyi bir şekilde kopma sağlayın. Tekrardan önceki tedarikçilerinize ihtiyaç duyabileceğiniz ihtimalini her zaman göz önünde bulundurun. Öte yandan sözleşmenizi sonlandırırken de mutlak suretle halihazırda bulunan tedarikçinize, sözleşmenizi neden sonlandırdığınıza dair dürüst ve tatmin edici bir açıklama yapın. Belki de bu yolla tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizin gözden geçirilmesi, yeni şartların oluşması ve haliyle sanki yeni bir tedarikçi ile anlaşma sağlıyormuşçasına bir etkinin ortaya çıkarak, halihazırdaki tedarikçilerinizle olan ilişkilerinizin işletmenizin daha da çok yararına olması gibi bir durum ortaya çıkabilir.